Listovanie prvých produktov na Amazone

Po úspešnej registrácii na Amazone  a po plnej aktivácii účtu nasleduje listovanie prvých produktov. Správne vyplnenie údajov a výber vhodných produktových fotografii je kľúčom pre úspešný predaj tovaru na Amazone. Keďže každý tovar ponúkaný na Amazone je jedinečný, nedá sa vytvoriť konkrétna šablóna, ktorá by pomohla s vyplnením všetkých údajov. Tento návod slúži ako všeobecný sprievodca vyplnením základných údajov o produkte.

Čo budeme potrebovať pred samotným listovaním produktu?

  • EAN kód pridávaného produktu
  • Produktové fotografie

Tak poďme na to!

(Článok vychádza z anglickej verzie Amazon)

Krok č.1

Po prihlásení do vášho účtu prejdeme myšou na Inventory. V rozbaľovacej ponuke klikneme na možnosť Add Product.

Predaj tovaru na Amazone

Krok č.2

Na stránke Pridať produkt máme na výber tri metódy. Pri listovaní úplne nového produktu vyberieme možnosť Create a new product listing. Po kliknutí na túto možnosť sa nám zobrazia kategórie produktu. Tu musíme vybrať kategóriu, do ktorej najlepšie spadá náš produkt. Pre naše potreby sme si vybrali kategóriu Printer Accessories, ktorá najviac súvisí s našim produktom, tonerom do tlačiarne.

Predaj tovaru na Amazone

Krok č. 5

Po zvolení kategórie vyplníme dôležité informácie o našom produkte. Ako prvé zapneme možnosť Advanced View, ktorá nám dovolí detailnejšie vyplniť údajeInformácie o produkte sú rozdelené do siedmych kategórii: Vital Info, Variations, Offer, Images, Description, Keywords a More Details.

Predaj tovaru na Amazone

Vital Info

Do názvu produktu zadáme nadpis, ktorý bude najlepšie vystihovať náš predávaný tovar a zákazník podľa neho dokáže jednoducho určiť, o aký výrobok sa jedná. Limit je 250 slov, takže odporúčame čo najlepšie vystihnúť podstatu tovaru, použiť čo najviac kľúčových slov, podľa ktorých bude môcť potenciálny zákazník položku nájsť.

  • Product ID

Na začiatku článku sme spomenuli EAN kód. Ten je nutné vložiť do tohto poľa a na tlačidle Select vyberieme možnosť EAN. O problematike EAN kódov sa budeme venovať v samostatnom článku. 

  • Brand name


Pokiaľ predávate svoj vlastný produkt so zaregistrovanou značkou, použijete v tomto poli názov vašej značky. 

  • Manufacturer

Pokiaľ ste zároveň výrobcom produktu, použijete názov vašej firmy.

  • Manufacturer Part Number

Túto možnosť využijeme, pokiaľ má náš tovar nejaké špecifické číselné označenie.

Ďalšie možnosti nie sú povinné, ale je lepšie ich vyplniť. Sem zadáte napríklad farbu výrobku, jeho veľkosť a tvar.

Variations

Túto možnosť vyplníme iba pokiaľ má váš produkt viacero variácii.

Offer 

V možnosti Offer vyberáme najdôležitejšiu možnosť, či budeme odosielať tovar my sami (FBM) alebo či odosielanie zabezpečí Amazon (FBA). Problematiku FBA a FBM sme detailne popísali v predchádzajúcom blogu.

Compliance

V tejto možnosti popíšeme váhu tovaru a jeho ďalšie vlastnosti.

Images

V tejto kategórii pridávame produktové fotografie. Nároky na produktové fotografie sme detailne popísali v našom predchádzajúcom blogu.

Description

V tejto možnosti popíšeme čo najlepšie náš produkt a jeho kľúčové vlastnosti. Čím lepšie tovar popíšeme, tým väčšia je šanca, že sa zákazník rozhodne práve pre náš produkt. Tiež informácie z popisu pomáhajú pri vyhľadávaní tovaru a je veľmi dôležité, aby boli tieto informácie zrozumiteľne a prehľadne napísané.

Keywords
 
Kľúčové slová, ktoré najlepšie vystihujú náš produkt. Podľa týchto kľúčových slov dokáže vyhľadať zákazník náš tovar. O problematike kľúčových slov sa dozviete viac v nasledujúcom článku.

More details

Táto možnosť má pri každom druhu tovaru iné možosti, preto ju nebudeme detailnejšie popisovať.

Pokiaľ máme všetky dôležité údaje vyplnené, klikneme na možnosť Save and finish. Ak máte aj napriek tomuto návodu problémy so zalistovaním produktov na Amazon, môžete nás kontaktovať a využiť naše služby.

Autorom blogu je

Určite nevynechaj ani tieto novinky

Napíšte nám

Rád vám poradím

Filip Znamenak

Project Manager

Centrála Žilina

Visitero, s.r.o.
Na bráne 8665/4 (budova Crystal Palace)
010 01 Žilina

Pobočka Prievidza

Bojnická cesta 24
971 01 Prievidza

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Naše certifikáty

Copyright © Visitero.sk