Prístupnosť ako spôsob oslovenia novej skupiny zákazníkov

Online Marketing, Wordpress
Online Marketing, Wordpress

Čo to prístupnosť vlastne je? Prístupnosť webu (accessibility) je kľúčovým faktorom pre každú firmu.Všetky informácie vyhľadávame na internete a to, čo môže byť pre nás samozrejmosťou môžu indisponovaní používatelia vnímať úplne inak. Preto je potrebné sa pri vývoji webových stránok zamyslieť, ako dopriať čo najlepší používateľský zážitok aj tejto skupine návštevníkov. V tomto článku si predstavíme základné myšlienky prístupnosti, pomocou ktorých sa budete môcť zamerať na tú najlojálnejšiu skupinu zákazníkov.

Prístupnosť v UX dizajne

Prístupnosť umožňuje používateľom porozumieť, používať a získať pozitívny zážitok z prehliadania stránky. Častokrát sa predpokladá, že táto oblasť sa týka iba ľudí, ktorí majú špeciálne potreby, akými sú čítačky pre zrakovo postihnutých. V rámci UX oblasti to však neplatí a prístupnosť dizajnu znamená, že všetky cieľové skupiny majú rovnaký prístup k produktu alebo službe.

Túto oblasť by sme mohli definovať aj slovami: „Dostupnosť je miera schopnosti používateľa používať produkty alebo služby s jednoduchosťou, aby dokázal splniť svoje ciele.“ Maximalizovanie jednoduchosti používania webu alebo akejkoľvek aplikácie vedie k výsledku, pri ktorom si jednotlivé produkty môže užívať naozaj každý bez ohľadu na kontext. Cieľom je preto zvýšiť použiteľnosť obsahu pre používateľov vo všeobecnosti.

Prečo vôbec prístupnosť riešiť?

Vytvorenie čo najlepšieho používateľského zážitku je dôležité a implementácia prístupnosti dokáže pomôcť nejednej firme. Najväčšie výhody sú:

  1. Lepšia použiteľnosť – prístupnosť webu zlepšuje celkovú použiteľnosť a funkcie ako prehľadná navigácia (menu), málo rušivých elementov a správne používanie nadpisov umožňuje návštevníkom jednoduchšiu interakciu a skúsenosť so stránkou
  2. Rozšírenie základne používateľov – dostupnosť webovej stránky otvára nové možnosti oslovenia nových potenciálnych zákazníkov v rôznych situáciách. Keď si zoberieme príklad ľudí so zdravotným postihnutím, táto skupina používateľov sa radí medzi najlojálnejších a s väčšou pravdepodobnosťou budú stránku zdieľať aj medzi svojimi priateľmi či blízkymi. Oslovenie jedného nového zákazníka predstavuje možnosť získať ďalších. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije približne 15 % svetovej populácie s nejakou formou postihnutia.
  3. Lepšie SEO hodnotenie – pri tvorbe alebo správe webu je dôležité používanie overených postupov. Ak na stránke používate obrázky, nemali by ste zabúdať na ALT (alternatívne) popisky, ktoré pomáhajú nielen používateľom webovej stránky prehliadať obsah, ale aj robotom (Crawlerom), ktorý indexujú, skenujú webové stránky a pomáhajú k vyššiemu hodnoteniu.
  4. Pozitívne vnímanie značky – dostupnosť ako taká, dokáže vrhnúť pozitívne svetlo na značku a zvýšiť jej povedomie a reputáciu. Používatelia oceňujú, keď organizácie uprednostňujú inkluzívnosť a podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby ich produkty a služby boli dostupné pre všetkých. Podporovaním inkluzívnejšej a príjemnejšej skúsenosti môžu firmy budovať dôveru, lojalitu a dlhodobé vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Rozdiel medzi prístupnosťou a použiteľnosťou

Prístupnosť „accessibility“ sa zameriava na odstránenie všetkých prekážok, ktoré by mohli brániť používateľom s rôznymi obmedzeniami v správnom používaní produktu. Hlavným cieľom je, aby webové stránky, aplikácie či iné digitálne produkty boli navrhnuté tak, aby sa zameriavali práve na používateľov so zrakovými, sluchovými, motorickými alebo kognitívnymi postihnutiami.

Na druhej strane máme použiteľnosť „usability“. Jej hlavný cieľ je v tom, ako intuitívne a jednoducho môžu používatelia dosiahnuť svoje ciele pri používaní produktu či služby. Použiteľnosť sa zameriava na správnu optimalizáciu používateľského rozhrania tak, aby bol produkt pohodlný, efektívny a príjemný pre čo najširšiu skupinu používateľov. Veľmi zjednodušene, prístupnosť sa zameriava na zabezpečenie, aby nikto nebol vylúčený alebo, aby sa tak necítil a použiteľnosť sa zameriava na celkovú spokojnosť a efektivitu pri používaní produktu.

Prístupnosť a použiteľnosť sa navzájom dopĺňajú čo znamená, že prístupný produkt nemusí byť vždy používateľsky prívetivý a podobne, produkt s vysokou použiteľnosťou môže byť ťažko prístupný pre ľudí s určitými obmedzeniami. Preto je nesmierne kľúčové, aby produkty boli nielen používateľsky prívetivé, ale aj plne prístupné a aby poskytovali skvelý UX pre všetkých užívateľov bez ohľadu na ich individuálne schopnosti alebo obmedzenia.

Najčastejšie problémy s prístupnosťou

Prekážky môžeme klasifikovať ako trvalé, dočasné alebo len v určitej situácii. Používatelia z týchto kategórií sú úplne slepí, farboslepí alebo slabozrakí, pričom samozrejme nejde len o problémy so zrakom, ale patria sem aj nepočujúci, ľudia s poruchami pohybu či kognitívnymi poruchami.

V rámci navrhovania nového produktu alebo služby je nesmierne dôležité sa pozrieť na bežné problémy, ktoré sa týkajú prístupnosti. Väčšina z nich súvisí, ako sme už spomenuli vyššie, s obmedzenými fyzickými schopnosťami a s kognitívnym postihnutím. Nižšie si môžete pozrieť niekoľko najčastejších chýb z oblasti prístupnosti.

  • Používatelia so zrakovým postihnutím môžu získať negatívnu skúsenosť z nedostatočného kontrastu
  • Audio obsah môže byť neužitočný pre sluchovo postihnutých návštevníkov
  • Na stránke sa nachádzajú nové funkcie, ktoré vyžadujú návod, alebo dlhší čas, aby sa používatelia naučili interagovať s aplikáciou

Záver

Prístupnosť nie je len povinnosťou či právnou požiadavkou, je to tiež strategický krok k rozšíreniu zákazníckeho portfólia, povedomia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Premýšľaním o prístupnosti ako o spôsobe, je možné osloviť nové skupiny zákazníkov a otvoriť tak dvere k inováciám, kreativite a inkluzívnosti. Tento prístup umožňuje nielen dosiahnuť vyššiu spokojnosť zákazníkov, ale aj posilniť svoju značku a reputáciu.

A ako ste na tom s prístupnosťou webovej stránky vy? Ak neviete, nechajte si u nás vypracovať analýzu, prípadne využite redizajn vašej webovej stránky.

Zanechajte nám váš kontakt a my sa vám čoskoro ozveme.

Autorom blogu je

Určite nevynechaj ani tieto novinky

Napíšte nám

Rád vám poradím

Filip Znamenak

Project Manager

Centrála Žilina

Visitero, s.r.o.
Na bráne 8665/4 (budova Crystal Palace)
010 01 Žilina

Pobočka Prievidza

Bojnická cesta 24
971 01 Prievidza

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Naše certifikáty

Copyright © Visitero.sk