Zvýšte výnosy zo svojich online kampaní pomocou Google Analytics

Online Marketing
Online Marketing

Využívate nástroje online marketingu na propagáciu vášho hotela pre zvýšenie priamych rezervácií? Ak ste na túto otázku odpovedali kladne, určite vás zaujíma ako zmerať úspešnosť svojej online stratégie.

Vzhľadom na rýchly nárast konkurencie v tomto segmente už nestačí sledovať len výšku obratu či počet rezervácií. Je potrebné vyhodnocovať jednotlivé reklamné kampane, segmentovať, sledovať správanie zákazníkov, testovať, optimalizovať a venovať pozornosť veľa ďalším dôležitým údajom a metrikám.

Ako na to? Na základe dát! Nie nadarmo sa hovorí, že dáta sú najdôležitejším zdrojom úspechu. Preto vám na nasledujúcich riadkoch ukážeme ako nájsť a pochopiť dôležité prehľady, ktoré sú bezplatne k dispozícií v Google Analytics.

 1. Hlavné zdroje návštev na stránke „Návštevné kanály“ („Traffic Channels“)

Akvizícia – Všetka návštevnosť – Kanály (Acquisition – All Traffic – Channels)

Je jedným z najzákladnejších, ale veľmi dôležitým reportom, ktorému by ste mali venovať pozornosť. Poskytuje informácie o tom, z akých zdrojov sa zákazníci dostali na web vášho hotela a ich percentuálny podiel na celkovej návštevnosti. Základné rozdelenie kanálov je:

 • Prirodzené vyhľadávanie (organic search) – organická návšteva z vyhľadávačov.
 • Platené vyhľadávanie (paid search) – návštevníci z platenej Google PPC reklamy.
 • Priamy návštevníci (direct) – návšteva napísaním URL adresy do prehliadača, alebo cez záložku.
 • Odkazujúci návštevníci (referral) – návštevníci z inej webovej stránky kliknutím na odkaz.
 • Sociálne siete (social) – návštevy zo sociálnych sieti.
 • Display – platená PPC reklama v obsahovej sieti.
 • Email – návštevníci cez email marketing (napríklad newsletter).
 • Iné (other).

Na základe tohto reportu zistíte, ktoré kanály vám prinášajú najväčšiu návštevnosť, a naopak ktoré potrebujú zvýšenú pozornosť. Neexistuje žiadne pravidlo koľko návštev by malo prichádzať z jednotlivých zdrojov – najlepšie je mať mix zo všetkých.

 1. Organické vyhľadávanie (Organic Search)

Akvizícia – Všetka návštevnosť – Kanály – Organické vyhľadávanie (Acquisition – All Traffic – Channels – Organic Search)

SEO je základnou súčasťou každej modernej marketingovej stratégie. Prečo? Počet denných vyhľadávaní v službe Google je viac ako 3,5 miliardy.

Preto je potrebné sa hlboko ponoriť do organických výsledkov vyhľadávania. Stačí kliknúť na „Organické vyhľadávanie“ a dozviete sa kľúčové slová, ktoré vedú k najväčšej návštevnosti webu. Tieto informácie môžete použiť na formovanie stratégie vašej SEO optimalizácie , ktorá sa postará o tzv. „pull“ kanál návštevnosti – organiku.

 1. Priama návštevnosť (Direct traffic)

Akvizícia – Všetka návštevnosť – Kanály – Priama návštevnosť (Acquisition – All Traffic – Channels – Direct)

Priamu návštevnosť webu vášho hotela výrazne ovplyvňuje povedomie o vašej značke (brand awereness). Štatistické údaje o priamej návštevnosti veľa napovedia o všeobecnej informovanosti zákazníkov o značke, čiže aj o úspešnosti celkovej marketingovej stratégie. Ak zaznamenáte nárast priamej návštevnosti na váš web, je to metrika jasného úspechu a dobre zvolenej marketingovej stratégie.

 1. Tok správania (Behavior Flow)

Správanie – Tok správanie (Behavior – Behavior Flow)

Tento report pomôže ľahšie pochopiť čo používateľ robí keď vstúpi na vašu webovú stránku. Tok správania pomôže preskúmať ako zákazníci interagujú s vašim obsahom –  krok za krokom od kliknutia na web, až k okamihu vytvorenia rezervácie. Vďaka nemu odhalíte aj faktory, ktoré prispeli k tomu, že niekto opustil vašu stránku bez dosiahnutia konverzie.

 1. Prehľad elektronického obchodu (E-Commerce Overview)

Konverzie – Elektronický obchod – Prehľad (Conversions – Ecommerce – Overview)

Skvelý report, ktorý už na prvý pohľad poskytne množstvo dôležitých informácií a umožní analyzovať nákupné aktivity na vašich stránkach.

Jeden z najdôležitejších ukazovateľov online marketingu je miera konverzie elektronického obchodu (E-Commerce conversion rate). Konverzný pomer je  považovaný za priameho ukazovateľa výkonnosti. Je to počet transakcií vydelený počtom návštev webovej stránky a vynásobený 100. Zjednodušene, ide o percento návštevníkov, ktorý nakoniec uskutočnia transakciu.

V tomto prehľade nájdete transakcie v rámci zvoleného časového obdobia, výnosy, priemernú hodnotu objednávky a veľa iného. Ide o kľúčové ukazovatele, ktoré je potrebné pravidelne sledovať. Môžete tiež použiť funkciu porovnania časových období, aby ste zistili progres, alebo pokles výkonnosti vašej stránky.

Zvládli ste to! ?

Dostali ste sa na záver nášho článku, verím, že sa mi podarilo vysvetliť užitočnosť sledovanie dát v Google Analytics. Samozrejme, nie je to nástroj, ktorý vyrieši všetky problémy, je to však veľký krok k tomu aby ste lepšie pochopili správanie vašich zákazníkov a získali konkurenčnú výhodu.

Autorom blogu je

Určite nevynechaj ani tieto novinky

Napíšte nám

Rád vám poradím

Filip Znamenak

Project Manager

Centrála Žilina

Visitero, s.r.o.
Na bráne 8665/4 (budova Crystal Palace)
010 01 Žilina

Pobočka Prievidza

Bojnická cesta 24
971 01 Prievidza

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Naše certifikáty

Copyright © Visitero.sk