Google Analytics 4 – Aké zmeny nás už čoskoro čakajú?

PPC reklama
PPC reklama

Už iba pár mesiacov a žezlo analýzy návštevnosti prevezme nový Google Analytics 4. Pôvodné kódy Google Universal Analytics úplne prestanú zbierať dáta. A preto, ak ste s GA4 ešte nezačali pracovať, je najvyšší čas. V tomto článku si rozoberieme GA4 do detailov, jeho výhody a aj to, ako sa nám s ním pracuje.

Aké zmeny nás už čoskoro čakajú? To sa dočítate v dnešnom článku.

Nová verzia Google Analytics 4 poskytuje komplexnejšie pochopenie životného cyklu zákazníka od získania, až po jeho udržanie. Je to práve vďaka tomu, že spája údaje z aplikácie a webu vo veľkom rozsahu. Nový GA4 dokáže pracovať s cookies a identitami, ale tiež aj bez nich, vďaka čomu získava informácie o zákazníkoch aj s nejakými medzerami v údajoch.

Aké výhody prináša nový Google Analytics 4?

Ochraňuje používateľa, pretože dbá na GDPR

GA4 bol navrhnutý s ohľadom na súkromie, a preto dbá na GDPR. Bol urobený presne tak, aby sa analytika mohla sledovať, ako na webových stránkach, tak aj v mobilných aplikáciách.

Jednoduchšie ciele a udalosti

V GA4 nájdete už vopred zadefinované akcie a udalosti, ktoré ste v Universal Analytics museli zadefinovať vy sami. Tieto akcie a udalosti zahŕňajú kliknutia, transakcie, rolovacie správanie, sťahovanie súborov a 1. návštevy používateľa. Ciele elektronického obchodu a odoslania formulárov nemusia byť automaticky nastavené. Avšak aj tento proces sa zjednodušil a ich zavedenie si vyžaduje menej času.

Cesta používateľa

Okrem iných inovácií, prináša GA4 možnosť sledovať cestu používateľa naprieč rôznymi zariadeniami. Ak vás zákazník navštívi na telefóne, vráti sa na počítač, kde urobí aj objednávku alebo sa zaregistruje cez vašu aplikáciu, viete túto jeho cestu sledovať. Je to vďaka novému modelu založenému na údajoch, tzn. že môžete použiť jednu množinu metrík a dimenzií na zobrazenie údajov z webu aj aplikácie.

Zapojenie používateľov

Obrovskou novinkou sú aj nové výkonné používateľské metriky a dimenzie. Tie využívajú AI na predpovedanie toho, čo zákazník bude robiť. GA4 poskytuje tiež nové segmenty používateľov, ako sú: akvizícia, zapojenie, speňaženie a udržanie. V samostatnom prehľade audiences môžete zadefinovať aj definície používateľov čím prispôsobíte platformu potrebám vášho podnikania.

Prediktívne metriky

Nový GA4 má nové prediktívne metriky, vďaka ktorým sa dozviete o vašich zákazníkoch viac len tým, že budete zhromažďovať štruktúrované údaje udalostí. Pomáhajú vám lepšie porozumieť vášmu publiku a pomocou týchto metrík môžete vytvárať aj publiká na základe predikcie ich správania. Tieto prediktívne metriky pomáhajú zlepšiť výkonnosť webu vytvorením vlastných zúžení pre rôzne publiká na základe správania a potrieb, ale tiež pomáhajú zlepšiť kampane na opätovné zacielenie.

Aké sú hlavné rozdiely medzi Universal Analytics a Google Analytics 4?

Rozdiely si rozhodne všimnete na prvý pohľad. Prostredie, v porovnaní s predchádzajúcou verziou, vyzerá chaoticky. Metriky a prehľad, ktoré sme poznali sú, buď odstránené, alebo nahradené niečím iným. GA4 je založený na inom modeli merania. Aké sú základné zmeny?

Rozhranie na vytváranie prehľadov

Pri vytvorení vlastníctva GA4 zistíte, že je tu aktuálne veľmi málo prehľadov. Tie sa totiž začnú generovať až po tom, ako začnete sledovať udalosti. Musíte ich však manuálne nastaviť.

Zobrazenie reportov

V starej verzii bolo možné zobraziť až 25 reportov. V GA4 je k dispozícií len 1 zobrazenie. Avšak, namiesto filtrovaných zobrazení tu viete vytvoriť nové publiká a dátové streamy.

Miera okamžitých odchodov a miera zapojenia

Za veľkú zmenu považujeme aj koniec merania okamžitých odchodov (Bounce Rate). Namiesto toho tu nájdeme novú metriku, ktorou je Miera zapojenia (Engagement Rate). Tá poskytuje hlbší prehľad o správaní návštevníkov stránky. Meria nielen aktívnu interakciu, ale tiež kliknutia, pričom zároveň zohľadňuje čas strávený na vstupnej stránke.

Anonymizácia IP

Ako sme už spomínali, GA4 dbá na súkromie a GDPR. Vzhľadom k tomu, že IP adresa sa považuje za osobný údaj, automaticky sa z nej v meraní odstraňujú posledné 3 číslice, čím sa stáva anonymnou.

Monitorovanie aplikácií aj webov

Ak vlastníte mobilnú aplikáciu, určite vás poteší, že aplikácie už v GA4 nemusíte merať oddelene. V novom prostredí môžete merať weby aj aplikácie na jednom mieste.

Uchovávanie údajov

Všetky údaje, ktoré Google zbiera budú uchované v novom Analytics-e len po dobu 14 mesiacov. Síce bude prístupné medziročné porovnávanie, no prístup k historickým údajom možný už nebude. Ak si vaše historické dáta chcete ponechať, môžete použiť nejaký z nástrojov na to určených.

Prevencia pred spamom

Spam bol v UA bežným problémom. Povinné meracie protokoly v GA4 už zahŕňajú tajný kľúč, ktorý bez vlastníctva GA nie je verejne dostupný. Čo z toho vyplýva? Konečne menej spamu!

Ako sa v GA4 merajú konverzie?

Dátový model je založený na udalostiach a možno v ňom spracovávať 2 typy konverzií:

  • predefinované konverzie,
  • vlastné konverzie.

V prehľade konverzií môžete vidieť, že GA4 poskytuje až 30 konverzií. Má však eventy, ktoré nie je možné meniť a sú nimi:

  • first_open (iba mobilné aplikácie)
  • in_app_purchase (iba mobilné aplikácie)
  • app_store_subscription_convert (iba mobilné aplikácie)
  • app_store_subscription_renew (iba mobilné aplikácie)
  • purchase (webové stránky a mobilné aplikácie)

Ako hodnotíme prácu s GA4 my?

Aj u nás vo Visitere sa s novým prostredím stále zoznamujeme a všetky merania ladíme súbežne s meraniami v UA. Okrem už vyššie spomenutých zmien by sme radi ešte poukázali na 2 zmeny, ktoré sa nám pozdávajú – ide o funnely a „debug view“.

Funnely

Ak ste si chceli pozrieť vývoj nákupnej cesty naprieč košíkom v UA, museli ste ho nadefinovať vopred a následne zbierať a sledovať dáta. V GA4 však môžete vytvoriť akýkoľvek funnel a ten použije údaje, ktoré ste už historicky nazbierali. Vďaka tomuto riešeniu predídete strate údajov, ktorá mohla nastať, ak sa funnel v UA na 1. pokus nevytvoril správne a nezbieral tak dobré dáta.

Debug view

Hoci v rámci UA bolo možné sledovať prehľady v reálnom čase, chýbali tam dáta o enhanced e-commerce a tiež bolo nutné počkať niekoľko minút až hodín, kým sa dáta do e-commerce prehľadu dotiahli. Aktuálne, priamo v rámci GA4 je možné odsledovať eventy v reálnom čase a tak zabezpečiť čo najpresnejšie meranie dát na webe.

GA4 sa ešte stále vyvíja do svojej finálnej podoby, no odporúčame vám nezameriavať sa na dočasné chyby a začať s ním čím skôr pracovať. Ak ste ešte ani nezačali, vytvorte si Analytics a začnite zbierať dáta skôr než vám Google od 1. júla 2023 úplne vypne UA.

Zanechajte nám na Vás kontakt

Autorom blogu je

Určite nevynechaj ani tieto novinky

Napíšte nám

Rád vám poradím

Filip Znamenak

Project Manager

Centrála Žilina

Visitero, s.r.o.
Na bráne 8665/4 (budova Crystal Palace)
010 01 Žilina

Pobočka Prievidza

Bojnická cesta 24
971 01 Prievidza

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Naše certifikáty

Copyright © Visitero.sk