Produktové fotografie na Amazone

Predaj na Amazone ovplyvňuje mnoho faktorov. Aj ten najzaujímavejší produkt potrebuje na úspech správne keywords, vhodnú cenu, dostatočný počet užívateľských hodnotení ale hlavne kvalitné produktové fotografie.

Na produktových fotografiách stojí obrovská časť predaja na Amazone. Je to to prvé, čo potenciálny zákazník uvidí a podľa toho sa rozhoduje o nákupe. Preto je dôležité, aby sa kládol obrovský dôraz na kvalitu a vyhotovenie produktových obrázkov. Amazon, ktorý si neustále drží kvalitu predávaného tovaru, má pre fotky stanovené pravidlá pre hlavnú fotografiu:

  • Obrázok musí byť fotkou predávaného produktu. Nákresy alebo ilustrácie produktu nie sú povolené.
  • Obrázok nesmie obsahovať ďalšie predmety, ktoré nesúvisia s predávaným tovarom.
  • Obrázok musí byť ostrý, profesionálne osvetlený, s realistickými farbami.
  • Knihy, hudobné nosiče a DVD nosiče musia byť odfotené z prednej strany a musia vyplniť 100% veľkosti obrázka.
  • Všetky ostatné výrobky by mali vyplniť minimálne 85% obrázka.
  • Pozadie musí byť čisto biele (RGB 255 255 255).
  • Obrázok nesmie obsahovať ďalší text, grafiku ani ďalšie obrázky, ktoré nesúvisia s predávaným tovarom.
  • Pornografické a urážlivé produkty nie sú povolené.

Pre dodatočné obrázky platia tie isté pravidlá, no nie je nutné, aby mali biele pozadie. Obrázky sa musia týkať predávaného produktu a môžu obsahovať doplňujúce informácie o produkte.

Ako príklad produktových fotografii môžeme uviesť nášho klienta XL-Ink, ktorý sa zaoberá predajom tonerov do tlačiarní na Amazone.

Hlavný produktový obrázok, ktorý sa zobrazuje ako prvý

Produktové fotografie - predaj na Amazone

Dodatočné produktové obrázky môžu vyzerať aj takto:

Produktové fotografie - predaj na Amazone

Pri dodatočných produktových fotografiách nesmieme porovnávať produkty s inými konkrétnymi konkurenčnými značkami, všeobecné porovnávanie je povolené.

Autorom blogu je

Určite nevynechaj ani tieto novinky

Napíšte nám

Rád vám poradím

Filip Znamenak

Project Manager

Centrála Žilina

Visitero, s.r.o.
Na bráne 8665/4 (budova Crystal Palace)
010 01 Žilina

Pobočka Prievidza

Bojnická cesta 24
971 01 Prievidza

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Naše certifikáty

Copyright © Visitero.sk