Vizuálna komunikácia pomocou fontu

Online Marketing
Online Marketing

Tak ako farba, aj typ písma hrá veľmi dôležitú úlohu v marketingu a pri tvorbe identity značky. Je jednou z foriem neverbálnej komunikácie, ktorá podvedome vplýva a ovplyvňuje správanie zákazníkov. Práve preto by výber fontu mal vždy vychádzať z vopred stanovených hodnôt spoločnosti, ktoré musia byť v súlade s obsahom, s témou a zároveň aj so zákazníkmi.

Delenie fontov

Pomocou správneho výberu fontu vieme docieliť požadované marketingové výsledky. Nielenže dáva logu, webstránke i reklame na billboarde úplne iný rozmer, zároveň dotvára aj správnu atmosféru. Pri čítaní textu nám slová spôsobujú rozdielne emócie, na ktorých sa podieľa nie len samotný význam slova, ale aj voľba fontu.  Avšak, každý druh písma na človeka pôsobí inak. Existuje všeobecné delenie, ktoré pozostáva zo štyroch druhov písma.

  1. Pätkové (serifové – Serif)

Písmená sú zakončené háčikom, tzv. pätkou, ktorá je charakteristickým znakom. Úlohou tohto zakončenia je slúžiť ako oporný bod pre zrak a sceľovať písmena dohromady pre lepšie čítanie. V súčasnosti päťkové fonty pôsobia v digitálnom formáte presne naopak. Pre ich horšiu čitateľnosť pri menších vzdialenostiach sa využívajú najmä v nadpisoch. Najznámejším fontom z tejto skupiny je Times New Roman, ktorý sa využíva dodnes najmä vďaka nádychu sofistikovanosti, rešpektu a formálnosti.

Pätkové fonty využívajú vo väčšine firmy, ktoré chcú vzbudiť dôveru a spoľahlivosť. Častokrát zobrazujú aj históriu a dlhoročné pôsobenie na trhu v spojení s adekvátnymi farbami. Firmy ako Sony, Rolex alebo The Guardian propagujú svoje marketingové ciele práve prostredníctvom tohto fontu.

  1. Bezpätkové (bezserifové – Sans Serif)

Jednoduchosť, čitateľnosť a minimalizmus tohto písma poskytuje ľuďom množstvo využití, či už v texte, na webe alebo v logu. Font v porovnaní s inými pôsobí oveľa modernejšie, výraznejšie a priateľskejšie. Často používaným fontom je Arial, ktorý našiel svoje využitie najmä pri rôznych grafických projektoch. Za nevýhodu bezpätkového písma sa považuje nádych neformálnosti.

Najznámejšou firmou, ktorá využíva tento typ písma je Google. Počas rokov si prešla rôznymi zmenami loga, ktoré vyústili prechodom z pätkového písma na bezpätkové. Ak chcete aby aj vaša spoločnosť reprezentovala čistotu a priateľskosť podobne ako Google, Microsoft či Facebook, bezpätkové písmo je správnou voľbou.

  1. Kaligrafické (hand wirting)

Ozdobný druh písma pripomínajúci rukopis sa využíva v malom množstve na dizajnové prvky alebo nadpisy. Hand writing je náročný na čítanie, a práve preto sa neodporúča využívať ho v súvislom texte.

Kaligrafické fonty pôsobia hravo a našli svoje využitie najmä v spojení so značkami s detskou cieľovou skupinou akou je napríklad Disney, Barbie či Hot Wheels. Tento štýl písma častokrát využívajú aj potravinárske reťazce a gastronomický priemysel pre priateľskejšiu komunikáciu so zákazníkmi.

  1. Proporcionálne (monospace)

Zaujímavým typom písma je monospace, ktorý je charakteristický rovnakou šírkou každého znaku. Jeho čitateľnosť je veľmi ťažká, a práve preto sa používa  tam, kde je málo textu. Proporcionálne písmo našlo využitie vo väčšine v kóde programovacích jazykov.

Jednou z firiem, ktorá používa proporčne rovnaké písmená vo svojom logu je Nasa. Font pôsobí futuristicky a práve preto nachádza využitie v technologickom priemysle populárnymi firmami, akými sú Samsung alebo Sony.

Výber grafických prvkov a najmä písma nie je vôbec taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá. Každý font má svoj vlastný skrytý význam, a tak je veľmi dôležité s ním zladiť celkovú vizuálnu identitu značky. Jeho správny výber dokáže pritiahnuť pozornosť cieľovej skupiny a umožniť podnikateľom skvelo pracovať s emóciami klienta. Nesmieme však zabúdať, že všetky elementy spoločnosti sú prepojené a závisia jeden od druhého.

Autorom blogu je

Určite nevynechaj ani tieto novinky

Napíšte nám

Rád vám poradím

Filip Znamenak

Project Manager

Centrála Žilina

Visitero, s.r.o.
Na bráne 8665/4 (budova Crystal Palace)
010 01 Žilina

Pobočka Prievidza

Bojnická cesta 24
971 01 Prievidza

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Naše certifikáty

Copyright © Visitero.sk