Prvý dojem je dôležitý! Stavte na dostatočne kvalitné UI

Prvé, čo uvidí návštevník pri príchode na vašu webovú stránku, je dizajn prostredia, v ktorom sa nachádza. Používateľské prostredie je to, čo odlišuje jednotlivé aplikácie, webové stránky alebo programy od konkurencie. Prečo je UI dizajn taký dôležitý a ako zabezpečiť jeho kvalitu?

UI dizajn je skratka pre User Interface design, čiže dizajn používateľského rozhrania. Hovoríme predovšetkým o súbore prvkov a interakcií, ktoré umožňujú používateľom komunikovať s aplikáciou alebo webovou stránkou. Ide o proces navrhovania a vytvárania UI tak, aby sa zabezpečila jeho funkčnosť, použiteľnosť a samozrejme estetickosť.

Prečo UI riešiť?

Dôležitosť spočíva v prvom dojme, ktorý si používatelia vytvoria pri príchode na vašu webovú stránku. Prvý dojem môže rozhodnúť o tom, či používatelia budú pokračovať v interakcií s vašim UI alebo nie. Podľa rôznych výskumov je dôležitých prvých 30 sekúnd na to, aby sa návštevník rozhodol, či ostane na vašej webovej stránke, vzbudí u neho dôveru a ponúkne mu to, čo hľadá. Vplyvom neustáleho prúdenia nových informácií, môže dochádzať k informačnému zahlteniu. To môže byť ešte výraznejšie, ak nemáte vhodne vyriešený dizajn aplikácie, na ktorej používateľ trávi čas.

Ako teda vytvoriť dostatočne kvalitné UI pre všetkých užívateľov?

Nenápadnosť je základným kameňom pre vynikajúce používateľské rozhranie, nakoľko si používateľ ani nevšimne, že prechádza webovou stránkou či aplikáciou. Absolútne bez námahy a vždy nájde to, čo hľadá bez toho, aby musel čeliť problémom.

Dodržujte jednoduché zásady, ktoré sa týkajú práve dizajnu

  • Jednoduchosť – vzhľad webovej stránky udržujte jednoduchý a minimalistický. Zamerajte sa hlavne na funkčnosť a hodnotné informácie, všetko zbytočne rušivé odstráňte.
  • Zrozumiteľnosť – pochopenie je jedným z najdôležitejších atribútov každého používateľského rozhrania. Musíte myslieť na to, že rozhranie existuje výhradne na účely uľahčenia interakcie používateľa so systémom. Ak návštevník nepríde na to, ako jednoducho používať váš web, opustí ho a bude mať negatívnu skúsenosť.
  • Konzistencia – snažte sa udržovať UI naprieč celým webom. Používajte rovnaké farby, písma, ikonky, tlačidlá a rôzne ďalšie prvky na všetkých stránkach, čím sa zabezpečí jednotný vzhľad.
  • Hierarchia – usporiadanie prvkov voči sebe nehrá úlohu len po vizuálnej stránke, ale ovplyvňuje aj budúce výsledky, napríklad pri SEO optimalizácií. V rámci vizuálnej hierarchie je však dôležité, aby ste zobrazili užívateľovi v popredí len to najdôležitejšie. Ak sa budete snažiť dostať do popredia príliš veľa prvkov, používateľ bude pri prezeraní stránky informačne zahltený.
  • Pomoc – poskytnite návštevníkom pomocnú ruku pri používaní vašej webovej stránky. Vysvetľujte, ako funguje celá webová stránka, aké sú jej výhody a ako ju môžu využívať vo svoj prospech. Používajte jasné a zrozumiteľné texty, ktoré môžu byť doplnené obrázkami, ilustráciami alebo videami pre lepšiu predstavu.
  • Akcia-Reakcia – V súčasnosti sa stretávame s faktom, že používateľ očakáva veľmi rýchlu reakciu aplikácie. Návštevníci bývajú častokrát frustrovaní, keď musia čakať dlhú dobu na načítanie webovej stránky. Podľa prieskumov až 40 % používateľov opustí stránku, ak sa jej obsah nezobrazí do 3 sekúnd. Je preto dôležité zbytočne nezahltiť stránku veľkými obrázkami, množstvom animácií či tzv. „flešovaním“ jednotlivých elementov. Okrem toho je možné vtiahnuť používateľa do priamej interakcie s aplikáciou prostredníctvom spätnej väzby(napr. pri stlačení tlačidla alebo odoslaní formulára). Pre používateľa je omnoho vhodnejšie, keď sa na obrazovke zobrazí animácia priebehu či informácia o úspešnom odoslaní, aby nevznikal dojem, že sa stránka zasekla. Tieto typy spätnej väzby zlepšujú používateľskú skúsenosť a znižujú chyby.

Zamerajte sa na používateľa

UI dizajn by mal byť vždy zameraný na používateľa a jeho potreby, problémy a očakávania. Preto by ste mali pochopiť, kto sú vaši používatelia, aké sú ich ciele, motivácie a preferencie. Aký je účel a cieľ vášho UI. Tieto informácie vám pomôžu definovať požiadavky a funkcie UI, ako aj určiť jeho štruktúru a obsah. Pre lepšie pochopenie vášho publika môžete využiť rôzne prieskumy, rozhovory alebo priamo testovať použiteľnosť v rámci prototypu.

Inšpirujte sa, ale nekopírujte

Pre vytvorenie dostatočne kvalitného UI môžete hľadať inšpiráciu v dobrých a úspešných príkladoch webových stránok. V prostredí internetu nájdete rôzne online galérie, akými sú napríklad Dribbble, Behance, Awwwards alebo Pinterest.

Pri hľadaní inšpirácie sa môžete zamerať aj na rôzne aspekty UI dizajnu:

Myslite však na to, že by ste nemali kopírovať alebo napodobňovať iné dizajny, ale mali by ste sa od nich učiť a inšpirovať. Môžete sledovať, čo sa vám páči, čo funguje a čo by ste mohli použiť pre zlepšenie vašej webovej stránky.

Pravidelne testujte a vylepšujte UI dizajn

Dôležitým krokom, na ktorý nezabudnite je testovanie a vylepšovanie UI dizajnu na základe spätnej väzby od vašich používateľov. Pomocou spätnej väzby tak dokážete pochopiť správanie používateľa na webovej stránke, identifikovať a odstrániť prípadne chyby alebo nedostatky. Testovanie by malo prebiehať počas celkového vývoja webu a následne aj po jej finálnom spustení.

Tip na záver: 4 kľúčové princípy UI dizajnu

Na internete sa môžete stretnúť s veľkým množstvom rád a tipov, ako robiť UI dizajn čo najlepšie. Jedným z takýchto zdrojov je aj Coursera, ktorá zhrnula to najdôležitejšie do 4 C (v slovenčine by sme ich mohli definovať ako 4 K):

  • Controla (Kontrola) – používateľ by mal vedieť používať vašu webovú stránku,
  • Consistency (Konzistentnosť) – používanie spoločných prvkov pre jednoduchšiu orientáciu,
  • Comfortability (Komfortnosť) – interakcia by mala byť jednoduchá a pohodlná,
  • Cognitive load (Kognitívna záťaž) nezaťažovať používateľa množstvom informácií, treba byť čo najjasnejší a najstručnejší.

Neviete kde začať? Obráťte sa na profesionálov. U nás vo Visitero vám veľmi radi pomôžeme s vytvorením UI dizajnu pre váš web.

Zanechajte nám váš kontakt a my sa vám čoskoro ozveme.

Autorom blogu je

Určite nevynechaj ani tieto novinky

Napíšte nám

Rád vám poradím

Filip Znamenak

Project Manager

Centrála Žilina

Visitero, s.r.o.
Na bráne 8665/4 (budova Crystal Palace)
010 01 Žilina

Pobočka Prievidza

Bojnická cesta 24
971 01 Prievidza

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Naše certifikáty

Copyright © Visitero.sk